Tiskové zprávy

Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří zvýšení kapacity základních škol

Celkem 200 milionů korun zamíří z Operačního programu Praha – pól růstu ČR do pražských základních škol na zvýšení jejich kapacity. Rozhodli o tom dnes radní hlavního města, kteří schválili novou výzvu k předkládání žádostí o podporu. Výzva s číslem 45 bude vyhlášena 12. září, své projekty do ní zájemci mohou podávat od 15. října.

„Vyčleněné prostředky umožní vytvořit na základních školách nové kmenové třídy a podpoří rekonstrukce, přístavy a stavební úpravy těchto budov. Prostřednictvím této výzvy chceme podpořit rovný přístup žáků ke vzdělávání. Konkrétně jde o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, respektive ty žáky, kteří potřebují podpůrná opatření. Navýšení kapacit v základních školách umožní snížit nebo udržet přiměřený počet žáků ve třídách, což je důležitý předpoklad pro zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro zohledňování individuálních potřeb žáků,“ řekla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Dotaci je možné využít také na přístavby, nástavby či stavební úpravy objektů, které nejsou stavebně propojeny s budovou školy. „Může vzniknout detašované pracoviště, ovšem nesmí sloužit k segregaci dětí,“ zdůraznila radní Ropková.

Posledním dnem, kdy je možné podat do této výzvy žádost o dotaci, je 20. červen příštího roku, výsledky by měly být vyhlášeny v říjnu 2019. Nejzazším termínem pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. září 2021.

Výzva č. 45 je již čtrnáctou výzvou, která v pražském operačním programu míří do oblasti školství, přesněji do prioritní osy nazvané „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“. O podporu v prioritní ose 4 se ucházelo již více než osm set žadatelů, zatím poslední skupinu 119 projektů za téměř 97 milionů korun odsouhlasili pražští radní minulý týden.

Veškeré informace o pražském operačním programu jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.

Kontaktní osoba: Mgr. Patricie Holasová

patricie.holasova@praha.eu

+420 236 002 550, 770 128 158

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor evropských fondů

Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa