Tiskové zprávy

Dotace nepolevují, Praha podpoří dalších 49 projektů

PRAHA, 10. května 2018

  • Pražské zastupitelstvo schválilo podporu dalším 49 projektům z výzev OP PPR
  • Z 930 milionů korun žadatelé vyčerpají 133 milionů
  • Projekty se týkají informačních technologií i vzdělávacích institucí

 

Dalších 49 žádostí o podporu z Operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR) prošlo schvalovacím procesem Magistrátu hlavního města Prahy. Zastupitelé tak dali zelenou jednomu informačně-technologickému projektu města, dvěma projektům na rozšíření a modernizaci školek a 46 žádostem o podporu inkluze.

V rámci „Inovační poptávky veřejného sektoru“ schválilo zastupitelstvo na svém jednání projekt „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“ s cílem vytvořit informační systém o rozložení a pohybu obyvatel nacházejících se v danou chvíli na území Prahy. Jedná se o využití jedněch z nejdůležitějších informací používaných veřejnou správou.

„Jsou to velmi cenná a zásadní data, která nám slouží například k územnímu či dopravnímu plánování, ale také pro řízení cestovního ruchu nebo integrovaného záchranného systému. V současné době vycházíme z dotazníků, které neposkytují aktuální data a nepopisují proto reálný stav,“ uvedla Irena Ropková, radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy. Nový informační systém může významně napomoci také při realizaci takzvaných Smart Cities.

Podpora dosáhne 73,3 milionu korun z celkově částky 400 milionů alokované pro tuto výzvu.

Zbylé projekty byly hodnoceny v rámci dvou výzev prioritní osy „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“.

Zatím 21,79 milionů korun z celkově alokované sumy 130 milionů bude uvolněno na zlepšení dostupnosti předškolní docházky v Praze 4 a Praze 10. „Zde mají rodiče dlouhodobě problém umístit děti do školky. Po realizaci obou projektů budou nejen navýšeny kapacity školek, ale vzniknou zde i moderní prostory, které odpovídají novému standardu současné doby,“ doplnila radní Irena Ropková.

Dalších 46 žádostí o podporu ve výši 38,04 milionů korun se týkají podpory inkluze mateřských, základních a středních škol. Celková alokace výzvy má stále rezervu, činí 400 milionů, další projekty budou proto následovat.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Ing. Mgr. Irena Ropková (ČSSD) je zastupitelkou a radní hlavního města Prahy. Do funkce byla zvolena 28. 4. 2016. Působí v oblasti školství a evropských fondů. Je členkou výboru pro sociální politiku a předsedkyní komise rady města pro udělování grantů na podporu vzdělávání.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Kontaktní osoba: Patricie Holasová

patricie.holasova@praha.eu

+420 236 002 550, 770 128 158

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor evropských fondů

Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa