Tiskové zprávy

Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří inkluzi ve školách

Celkem 300 milionů korun zamíří z Operačního programu Praha – pól růstu ČR na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem v pražských mateřských, základních a středních školách. Rozhodli o tom dnes radní hlavního města, kteří schválili novou výzvu k předkládání žádostí o podporu. Výzva číslo 49 bude vyhlášena 5. prosince, své projekty do ní zájemci mohou podávat od 7. ledna.

Mezi podporované aktivity v této výzvě patří zejména rozvíjení kompetencí pedagogických pracovníků formou podpory programů dalšího vzdělávání a stáží na zahraničních školách, zapojení dvojjazyčného asistenta či tlumočníka ve třídách integrujících žáky s odlišným mateřským jazykem, intenzivní výuka češtiny a doučování těchto žáků, ale také například zavádění projektové výuky na školách a různé typy komunitních aktivit.

Výzva č. 49   využívá zjednodušených metod financování tzv. jednotkových nákladů, které byly vyjednány s Evropskou komisí. Výhodou tohoto způsobu financování je zjednodušení administrace na straně žadatelů. Posledním dnem pro podání žádosti do této výzvy je 26. září příštího roku, výsledky budou vyhlašovány průběžně, vždy do sedmi měsíců od podání žádosti o podporu. Nejzazším termínem pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. prosinec 2021.

Pro žadatele o dotaci zajišťuje Odbor evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy semináře týkající se přípravy žádostí a nabízí také možnost projektové záměry konzultovat.

Výzva č. 45 je již patnáctou výzvou, která v pražském operačním programu míří do prioritní osy „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“. Na tuto oblast je vyčleněno 2,3 miliardy korun, o podporu se již ucházelo více než osm set devět žadatelů.

Veškeré informace o pražském operačním programu jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.

Kontaktní osoba: Mgr. Patricie Váchová

patricie.vachova@praha.eu

+420 236 002 550, 770 128 158

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor evropských fondů

Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Tisková zpráva ke stažení ZDE

 

Videa