Tiskové zprávy

Pražanům uleví velké P+R parkoviště, pomoc míří i do škol

PRAHA, 15. června 2018

Pražští zastupitelé na jednání 14. června 2018 schválili 48 projektů za téměř 568 milionů korun, které žadatelé o dotaci podali do čtyř výzev vyhlášených v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Na východním příjezdu do metropole díky tomu vyroste velkokapacitní P+R parkoviště, střední škola v deváté městské části projde kompletní rekonstrukcí a bezmála pět desítek škol a společností bude moci realizovat potřebné vzdělávací aktivity.

Podporu z pražského operačního programu až dosud získalo 518 projektů. Parkovací dům pro 880 automobilů, který se ještě letos začne budovat na Černém Mostě, je nejnákladnější z těchto projektů – celkem vyjde na téměř 324 milionů korun. Jeho příprava začala již v roce 2011, situaci však komplikovaly složité majetkoprávní vztahy.

„Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo vše vyřešit a že je možné začít stavět. Parkovací dům totiž uleví jak řidičům přijíždějícím do Prahy, kteří by v této oblasti rádi nechali auto a pokračovali do centra veřejnou dopravou, tak i Pražanům, kteří budou méně zatěžování hlukem, exhalacemi, dopravními zácpami i nehodami,“ řekla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Parkovací dům vznikne za výjezdem z komunikace R1 ze směru od Mladé Boleslavi a Hradce Králové poblíž nákupních center Makro, Hornbach a SCONTO. Objekt nahradí současné pozemní záchytné parkoviště, jehož kapacita je oproti plánovanému domu třetinová a již zdaleka nestačí. Na okolní komunikace, autobusové zastávky a stanici metra Černý Most bude objekt napojen bezbariérově upravenou nadzemní lávkou přes Chlumeckou ulici. Možnost parkovat zde budou mít i majitelé vozidel na alternativní paliva a energie, městských minivozů a motocyklů, ale také cyklisté, pro které bude vyčleněno 38 míst.

„Protože parkovací dům přinese Praze všestranný prospěch, bude hlavní město jeho provoz finančně podporovat. Díky tomu bude možné toto hlídané parkoviště s moderním zázemím využívat za symbolických 20 korun za den,“ podotkla radní Irena Ropková. Vzhled garáží respektuje ráz okolní výstavby a do oblasti přinese nejen funkční, ale díky zvoleným materiálům a využití popínavých rostlin i estetický prvek. Řidiči ho budou moci využívat od roku 2021.

Dalším velkým projektem, na který pražští zastupitelé uvolnili z Operačního programu Praha – pól růstu ČR téměř 200 milionů korun, je pilotní projekt přeměny budovy střední školy v Českobrodské ulici v Praze 9 – Hrdlořezech na budovu energeticky soběstačnou. Ke třípodlažnímu objektu z roku 1974 přibyla o dvacet let později přístavba, nyní se stavba dočká celkové rekonstrukce.

„Budova neodpovídá současným potřebám, a to jak svými dispozicemi, tak použitými materiály. Ty se v určitých případech pohybují na hranici životnosti, navíc průzkum potvrdil v některých nenosných a výplňových konstrukcích přítomnost látek na bázi azbestu. Kromě toho prakticky všechny konstrukce z tepelně technického hlediska nevyhovují dnešní legislativě,“ uvedla radní Irena Ropková. Vnitřek budovy, její plášť, ale i přiléhající parter proto nyní projdou kompletní revitalizací.

Cílem projektů schválených v dalších dvou výzvách je zvýšit kvalitu vzdělávání v pražských školách. Podporu v celkové výši 27,9 milionu korun získalo v první z těchto výzev 38 projektů zaměřených na inkluzi a multikulturní vzdělávání. Díky více než dvoumilionové dotaci z pražského operačního programu tak bude svůj projekt realizovat například Základní škola v Kozinově ulici v Praze 10 – Hostivaři. Dětem s odlišným mateřským jazykem, které tvoří více než desetinu z bezmála šesti set zdejších žáků, bude s integrací pomáhat školní asistent a plánováno je pro ně také doučování češtiny.  Učitelé si díky zahraničním stážím budou moci rozšířit znalosti o odlišnostech evropských kultur a uplatnit je v projektové výuce.

Podobné projekty se záhy rozjedou i na Gymnáziu Arabská v Praze 6, v Mateřské škole 4 pastelky v Sedlčanské ulici v Praze 4 a v dalších 35 pražských školách.

Ve druhé z těchto výzev získalo podporu v celkové výši téměř 16 milionů korun dalších osm projektů. Téměř pět milionů korun vyčlenili pražští zastupitelé na dva projekty Univerzity Karlovy. První projekt počítá s vytvořením akreditovaného vzdělávacího kurzu a s vyškolením 15 specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu ve školách. Cílem druhého projektu je vyškolit 40 interkulturních pracovníků, kteří budou zprostředkovávat komplexní mezikulturní porozumění s dětmi s odlišným mateřským jazykem v pražských mateřských a základních školách.

Mezi příjemci dotací na podobné projekty jsou kromě jiných také společnosti ACADEMIA IREAS, o.p.s. a Člověk v tísni, o.p.s.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Patricie Holasová

patricie.holasova@praha.eu

+420 236 002 550, 770 128 158

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor evropských fondů

Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Videa