Nezařazené

Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří rozvoj a modernizaci pražských škol

PRAHA, 25. 10. 2017 – Multifondový Operační program Praha – pól růstu ČR za dobu své existence podpořil již řadu oblastí. Mezi prioritní osy programu patří mimo jiné „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“, a právě v této oblasti schválila Rada hl. m. Prahy dvě nové výzvy k předkládání žádostí o podporu. Jejich cílem je navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti v dětských skupinách .

Dne 24. října 2017 schválila Rada hl. m. Prahy dvě nové výzvy v Operačním programu Praha – pól růstu ČR. První z nich je výzva č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. V rámci této výzvy budou podpořeny projekty, které povedou k vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách, k vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních pro poskytování péče o děti v denním režimu a budování nových takových zařízení. Ve zmíněné výzvě je celkem alokováno 130 mil. Kč.

„Současná přeplněnost předškolních zařízení je bohužel slabinou naší vzdělávací infrastruktury a problémem, který řadě rodičů po rodičovské dovolené komplikuje návrat do zaměstnání. Vyhlášením této výzvy tak chceme přispět k navýšení kapacity cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zároveň dosáhnout rovnoměrného pokrytí těchto typů zařízení na území hl. m. Prahy. Jedná se o dobrou příležitost podílet se na řešení tohoto problému a doufáme,  že ji žadatelé rádi využijí, uvedla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Rada hl. m. Prahy dále odsouhlasila výzvu č. 37 s názvem Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, v níž bude podpořena modernizace vybavení nejen mateřských, základních a středních škol, ale i speciálních základních škol a speciálních středních škol. Tato se výzva se pak dále týká komplementárních projektů směřujících k podpoře inkluze, mezi něž patří např. rekonstrukce školní knihovny či sálu, nebo pořízení nezbytného vybavení pro realizaci kulturně komunitních programů, apod. V této výzvě je pro žadatele připravena dotace v celkové výši 100 mil. Kč.

 „V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR se dlouhodobě snažíme posilovat rovný přístup ke vzdělání, a také přispívat k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení pražských škol. Podpora projektů ve výzvě č. 37 představuje další krok směrem ke zlepšení současné situace a věříme, že posune kvalitu pražských vzdělávacích zařízení zase o něco výše ,“ doplnila Ropková.

Žádosti o podporu v rámci výše zmíněných výzev z oblasti Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti budou přijímány od 27. listopadu 2017. Zatímco výsledky výzvy č. 36 budou vyhlašovány průběžně, vždy do 7 měsíců od podání žádosti, vyhlášení výsledků výzvy č. 37 se předpokládá v říjnu 2018. Další výzvy v této prioritní ose pak budou vyhlášeny na podzim roku 2018.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa