Tiskové zprávy

Zastupitelé hlavního města podpořili vznik dětských skupin a modernizaci učeben

PRAHA, 25. ledna 2018

  • Zastupitelé hlavního města schválili 7 nových projektů v rámci OP PPR
  • Na podporu schválených projektů bude uvolněno 21,37 milionů korun
  • Praha na svém území podpoří vznik dětských skupin a modernizaci odborných učeben

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy dnes schválilo finanční podporu 7 projektům z 2 výzev operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR). Výzvy se týkají vzdělání a vzdělanosti a podpory zaměstnanosti. Schválená podpora spolufinancovaná evropskými fondy činí 21,37 milionů korun. Magistrátu hlavního města Prahy bylo v rámci zmíněných výzev předloženo celkem 173 žádostí o podporu z OP PPR. Na předchozích zasedáních ZHMP již bylo schváleno celkem 113 žádostí v celkové alokaci 310,95 milionů korun. Zastupitelé dnes schvalovali poslední předložené žádosti obou výzev, konkrétně 2 projekty na modernizaci odborných učeben školských zařízení a 5 projektů na podporu vzniku a provoz dětských skupin.

 

Do výzvy č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol, bylo předloženo celkem 146 žádostí. Na zasedáních 30. listopadu a 14. prosince 2017 již bylo v rámci této výzvy schváleno celkem 96 žádostí v celkové alokaci 222,01 milionů korun. Dnes zastupitelstvo schválilo poslední 2 žádosti o podporu. Obě žádosti dohromady dosahují částky 5 milionů korun. Celkově uvolněná suma pro projekty odsouhlasené v rámci této výzvy je 227,01 milionů korun.

 

„Výzvou pro modernizaci škol sledujeme zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury ve školách. Kromě modernizace odborných učeben a jejich vybavení se snažíme podpořit i bezbariérovost škol,“ doplnila radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

 

Do výzvy č. 22 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, bylo předloženo celkem 27 žádostí. Doposud bylo v této výzvě odsouhlaseno 17 projektů, na dnešním jednání zastupitelstva bylo schváleno posledních 5 projektů. Celková schválená podpora projektům v objemu 105,31 milionů korun směřuje na vznik dětských skupin při pražských úřadech a jimi zřizovaných organizacích.

 

Nepřímo se tak snažíme o podporu rovnosti žen a mužů, například v přístupu k zaměstnání, v karierním postupu a v odměňování, ale i ve sladění pracovního a soukromého života,“ dodala radní Irena Ropková.

 

——————————————————————————————————————–

Ing. Mgr. Irena Ropková (ČSSD) je zastupitelkou a radní hlavního města Prahy. Do funkce byla zvolena 28. 4. 2016. Působí v oblasti školství a evropských fondů. Je členkou výboru pro sociální politiku a předsedkyní komise rady města pro udělování grantů na podporu vzdělávání.

——————————————————————————————————————–

 

Kontaktní osoba: Patricie Holasová

patricie.holasova@praha.eu

+420 236 002 550, 770 128 158

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor evropských fondů

Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa