Tiskové zprávy

Hlavní město podpoří z evropských fondů inovace za čtvrt miliardy korun, pomohou žákům, pacientům i řidičům

PRAHA, 26. 10. 2017 – Pražští radní na svém úterním jednání vyslovili souhlas s dotační podporou osmi inovačních projektů v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR v celkové hodnotě bezmála čtvrt miliardy korun. Podpořeny by měly být mimo jiné inovace v oblasti školství včetně uplatnění absolventů na trhu, péče o pacienty, parkování a například i v oblasti svozu komunálního odpadu. S podporou projektů musí ještě vyslovit souhlas pražské zastupitelstvo. Uvedla to radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Pražští radní vyslovili v úterý souhlas s finanční podporou osmi projektů přihlášených do výzvy Operačního programu Praha – Pól růstu ČR zaměřené na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, a to v celkové hodnotě bezmála čtvrt miliardy korun. „Projekty, které mají za cíl přinést tolik potřebné inovace do různorodých oblastí fungování města, prošly od června tohoto roku několikastupňovým posuzováním. Z celkového objemu alokace ve výši 400 milionů korun se tak v této fázi daří připravit pro čerpání až 62 procent vyčleněných prostředků,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Nejvíce bodů obdržel v rámci hodnocení projekt takzvaného Paralelního edukačního centra za celkem 27,7 milionu korun. Ten má za cíl vytvořit virtuální edukační systém, který umožní učitelům zařadit do výuky specifické technologické metody, jako je například simulace či modelování. „Projekt dá nadaným dětem, a rovněž dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami, příležitost k osobnímu rozvoji, kvalitní přípravu, výchovu a rozvoj pracovních a osobnostních kompetencí,“ vysvětluje radní Ropková.

Inovacím v oblasti vzdělávacího systému se věnují i další projekty navržené k podpoře. Prvním z nich je projekt řídicího systému Centra GEN v hodnotě 29,9 milionu korun, jež zahrnuje vývoj inovativního software s umělou inteligencí, který bude sbírat data o návštěvnících plánovaného pražského Science Centra GEN zaměřeného na svět práce a tato data vyhodnocovat. „Cílem je napomoct pražské vzdělávací soustavě s udržováním rovnováhy mezi zaměřením školní výuky a poptávanými pracovními profesemi,“ uvedla radní Ropková. Oblasti vzdělávání se věnuje i projekt komplexního řešení kvality vnitřního prostředí na středních školách zřizovaných hlavním městem v hodnotě 13,1 milionu korun. „Projekt by měl vyřešit nedostatky vyplývající ze snížení přirozené výměny vzduchu u těch školských budov, které prošly rekonstrukcemi, zateplením a například i výměnou oken, a napomoci tak předcházet neblahému vlivu špatné kvality vnitřního prostředí na zdraví žáků,“ dodává Ropková. Nalezené řešení bude využitelné i u jiných, například kancelářských budov.

Podpořené projekty mají pomáhat i v oblasti dopravy. Druhým nejlépe hodnoceným projektem je projekt interaktivního sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů v hodnotě 27 milionů korun. Řešení pomůže řidičům rychlou a efektivní orientaci na silnicích v městské části Praha 3 s cílem najít volné místo k parkováním. „Nalezené řešení přispěje mimo jiné k minimalizaci opakovaných jízd při hledání parkovacího místa, zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, úspoře času řidičů a rovněž ke snížení zbytečné spotřeby pohonných hmot a s tím spojené ochraně životního prostředí,“ říká radní Ropková. Zefektivnění dopravy má za cíl i projekt nízkouhlíkového řešení logistiky odpadů v městské části Praha 1 v hodnotě 49,9 milionů korun, který má nalézt a pořídit inovační řešení pro širší využití nízkoemisních, nízkouhlíkových a bezhlučných vozidel pro svoz komunálního odpadu podnikatelů a živnostníků v Praze 1.

Mezi další projekty navržené k podpoře patří projekt zaměřený na zlepšení navigace a informovanosti pacientů v Nemocnici Na Františku v hodnotě 41,8 milionu korun.  Má za cíl zjednodušit orientaci pacientů v areálu nemocnice, lépe informovat pacienty o vyšetření, diagnóze a dalším léčebném postupu, a dále projekt zaměřený na maximální udržitelnost archivovaných dat v hodnotě 15,7 milionu korun a rovněž projekt zaměřený na využití pokročilých metod zobrazování a audiovizuálních technologií pro podporu řešení mimořádných a krizových situací v hodnotě 43,7 milionu korun.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa