Tiskové zprávy

Radní Prahy odsouhlasili projekty za více než půl miliardy korun

  • Rada hlavního města odsouhlasila a předkládá zastupitelstvu ke schválení dalších 46 projektů v rámci OP PPR
  • Na podporu odsouhlasených projektů bude uvolněno 538 530 788 Kč
  • Žadatelé mohou i nadále předkládat projekty v rámci aktuálního harmonogramu výzev

 

Praha, 6. prosince 2017 – Rada hlavního města Prahy dnes odsouhlasila podporu 46 projektům z 5 různých výzev v rámci operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR) v celkové výši 538 530 788 Kč. Mezi žadateli jsou pražské školy a školky, vysoké školy, ale také magistrát, městská část Praha 16 a dopravní podnik hlavního města.

 

Magistrátu hlavního města Prahy bylo v rámci těchto pěti výzev předloženo celkem 188 žádostí o podporu z OP PPR. V rámci jednání rady byly odsouhlaseny projekty výzev 15, 20, 22, 26 a 31 z oblastí Udržitelná mobilita a energetické úspory, Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. V rámci uvedených výzev operačního programu je alokováno téměř 1,5 miliardy korun, z toho necelá čtvrt miliarda již byla schválena koncem listopadu.

 

„Praha – pól růstu je velmi úspěšným dotačním programem. Jen od září letošního roku schválilo zastupitelstvo hlavního města 180 žádostí v objemu 2,24 miliardy korun. Nyní předkládáme ke schválení dalších 46 projektů z pěti výzev v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Cílem je umožnit úspěšným žadatelům čerpat prostředky co nejdříve, tedy s maximálním počtem uzavřít do konce roku smlouvy o financování,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

 

V rámci výzvy číslo 15 na podporu Udržitelné mobility a energetických úspor byla odsouhlasena žádost Městské části Praha 16 na vybudování záchytného parkoviště v Radotíně s kapacitou 240 parkovacích míst, z toho 4 místa budou určena pro elektromobily. Výše podpory je 126 075 950 Kč.

 

Výzva 20 s prioritní osou Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti obsahuje největší množství projektů, z celkem 146 žádostí dnes rada odsouhlasila 33 na rozvoj přírodních, jazykových, polytechnických nebo digitálních kompetencí žáků. Mezi žádostmi o podporu jsou i projekty na bezbariérovost škol nebo environmentální zahrada s venkovní třídou. Mezi žadateli je například MŠ a ZŠ při Nemocnici na Bulovce, kde dojde k modernizaci šesti učeben na šesti odděleních pro celkem 2000 žáků, kteří školu a školku ročně navštíví. Celková dotace dosáhne částky 3,5 milionů korun. Celková suma pro projekty odsouhlasené v rámci výzvy je 73 milionů korun.

 

Oblasti vzdělání, vzdělanosti a podpory zaměstnanosti se týká také další výzva s pořadovým číslem 22. V rámci ní rada odsouhlasila jeden projekt v hodnotě 3 milionů korun. Podpora je určena na vznik dětské skupiny Zvonek pro zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy s kapacitou 12 míst pro děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky.

 

V rámci výzvy číslo 26 na Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací bylo celkem předloženo 14 žádostí. Radní dnes odsouhlasili 5 projektů zaměřených na podporu vzniku a rozvoje univerzitních i soukromých podnikatelských inkubátorů. Žadateli jsou například Vysoká škola ekonomická v Praze nebo Česká zemědělská univerzita v Praze. Odsouhlasena byla výše podpory v celkové hodnotě 140 milionů korun.

 

Poslední projednávanou byla 31. výzva, která stejně jako výzva 15 patří do prioritní osy č. 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory. Bylo odsouhlaseno všech 6 žádostí podaných Dopravním podnikem hlavního města Prahy na energetické úspory a snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí. Dopravní podnik žádá dotace na modernizaci vzduchotechnických zařízení a osvětlení ve stanicích metra.

 

Vyhlášeny jsou v tuto chvíli další výzvy a na příští rok je stanoven jejich nový harmonogram. Zájemci o dotace z OP PPR tak mají i nadále možnost vybírat z velkého množství výzev v různých oblastech.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

 

Videa