Pro žadatele

Harmonogram výzev na rok 2019


Harmonogram výzev na rok 2019 – verze č. 8 platná od 4. 12. 2020

Provedené změny v harmonogramu:

– Navýšení alokace č. 43 (PO2) z 340 na 516 mil. Kč.

 


 

Předchozí verze harmonogramu výzev na rok 2019:

Harmonogram výzev na rok 2019 – verze č. 7 platná od 7. 9. 2020

Provedené změny v harmonogramu:

– Prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvě č. 56 (PO1) do 30. 9. 2020.

 

Harmonogram výzev na rok 2019 – verze č. 6 platná od 1. 6. 2020

Provedené změny v harmonogramu:

– Prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvě č. 55 (PO1) do 24. 6. 2020.

 

Harmonogram výzev na rok 2019 – verze č. 5 platná od 6. 4. 2020

Provedené změny v harmonogramu:

– Prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvě č. 55 (PO1) do 3. 6. 2020.

 

Harmonogram výzev na rok 2019 – verze č. 4 platná od 31. 10. 2019

Provedené změny v harmonogramu:

– Vyřazení výzvy č. 48 (PO4) z harmonogramu výzev na rok 2019 (připravena k vyhlášení v rámci harmonogramu výzev na rok 2020).


– Navýšení alokace č. 51 (PO4) z 200 na 310 mil. Kč.


– Posunutí vyhlášení výzvy č. 54 (PO4) z 23. 10. 2019 na 3. 12. 2019 a ukončení výzvy z 24. 9. 2020 na 26. 6. 2020, úprava názvu výzvy a navýšení alokace výzvy ze 100 na 200 mil. Kč.


– Vyřazení výzvy č. 50 (PO1) z harmonogramu výzev na rok 2019 (připravena k vyhlášení v rámci harmonogramu výzev na rok 2020).


– Posunutí vyhlášení výzev č. 55 (PO1) z 16. 10. 2019 na 19. 11. 2019.


– Přidání nové výzvy č. 56 (PO1) vyhlašované 19. 11. 2019.

 

Harmonogram výzev na rok 2019 – verze č. 3 platná od 7. 3. 2019

Provedené změny v harmonogramu:

– Posunutí vyhlášení výzev č. 51 a 52 (PO4) z 19. 3. 2019 na 26. 3. 2019.

 

Harmonogram výzev na rok 2019 – verze č. 2 platná od 19. 2. 2019

Provedené změny v harmonogramu:

Vyřazení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3). Důvodem pro toto odložení je probíhající kontrola implementace prioritní osy 3 a jejího věcného zaměření. Jakmile bude kontrola ukončena, výzvy budou zařazeny zpět do harmonogramu výzev.

– Posunutí vyhlášení výzev č. 51 a 52 (PO4) z 20. 2. 2019 na 19. 3. 2019.

 

Harmonogram výzev na rok 2019 – verze č. 1 platná od 5. 11. 2018