Pro žadatele

Harmonogram výzev na rok 2021


Harmonogram výzev 2021 – verze č. 3 platná od 10.8.2021

Provedené změny v harmonogramu:

Výzva č. 59 (PO4)

  • zvýšena alokace výzvy z 10 mil. Kč na 30 mil. Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování
  • změna data plánovaného zahájení příjmu žádostí o podporu z 14. 10. 2021 na 18. 10. 2021
  • změna data plánovaného ukončení příjmu žádostí o podporu z 14. 6. 2022 na 13. 1. 2022

 

Výzva č. 61 (PO4)

  • do harmonogramu přidána nová výzva č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti; alokace 50 mil. Kč

Harmonogram výzev 2021 – verze č. 2 platná od 13. 1. 2021

Provedené změny v harmonogramu:

Výzva č. 60 (PO1)

  • zvýšena alokace výzvy ze 160 mil. Kč na 250 mil. Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování

 


Předchozí verze harmonogramu výzev na rok 2021:

Harmonogram výzev na rok 2021 – verze č. 1 platná od 16. 11. 2020