Pro žadatele

Harmonogram výzev na rok 2017


Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 15 platná od 6. 4. 2020

Provedené změny v harmonogramu:

Výzva č. 36 (PO4)

 • zvýšena alokace výzvy ze 130 mil. Kč na 199 107 270 mil. Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování 

   

 • Výzva č. 37 (PO4)
  • zvýšena alokace výzvy z 200 mil. Kč na 323 935 353 mil. Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 14 platná od 18.8.2018

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení ze 300 mil. Kč na 314 538 328,27 Kč

 

Dřívější verze harmonogramu výzev na rok 2017

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 13 platná od 14.8.2018

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k úpravě alokace výzvy z původních 100 mil. Kč na 200 mil. Kč a to s ohledem na vysoký zájem škol ve výzvě č. 37 (do věcného hodnocení postoupilo 198 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 458 mil). Kč. Částka vychází z disponibilní alokace ve specifickém cíli 4.1 OP PPR po navýšení alokace specifického cíle v rámci revize č. 2 operačního programu

 

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 12 platná od 7.8.2018

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání ze 200 mil. Kč na 300 mil. Kč

 

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 11 platná od 19.6.2018

Provedené změny v harmonogramu:

 • ve výzvě č. 30 Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie došlo k prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 7. 2018 na 27. 9. 2018

 

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 10 platná od 6.3.2018

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo ke snížení alokace na výzvu č. 30 Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie z 1 mld. Kč na 900 mil. Kč
 • došlo ke zvýšení alokace na výzvu č. 31 Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy z 300 mil. Kč na 400 mil. Kč

 

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 9 platná od 17. 10. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k zrušení plánované výzvy č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III (vyhlášení výzvy je plánováno na rok 2018)

 

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 8 platná od 5. 10. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k posunutí vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání na 15. 11. 2017 a plánovaného zahájení příjmu žádostí na 18. 12. 2017
 • výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti. Došlo ke změně druhu výzvy na průběžnou. Byla zvýšena celková alokace na 130 mil. Kč. Došlo k posunu vyhlášení výzvy na 25. 10. 2017, plánovaného zahájení příjmu žádostí na  27. 11. 2017 a plánovaného ukončení příjmu žádostí na 28. 6. 2018. Došlo k rozšíření oprávněných příjemců.
 • výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Došlo k navýšení celkové alokace na 100 mil. Kč a posunu plánovaného vyhlášení výzvy na 25. 10. 2017 a plánovaného zahájení příjmu žádostí na 27. 11. 2017
 • došlo k zrušení plánované výzvy č. 38 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy
 • došlo k posunu vyhlášení výzvy č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III na 13. 12. 2017 a plánovaného zahájení příjmu žádostí na 15. 1. 2018

 

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 7 platná od 16. 8. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III na 300 mil. Kč a úpravě komplementarit

 

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 6 platná od 3. 8. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k posunutí vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání na 25. 10. 2017
 • došlo k zrušení plánované výzvy č. 33 – Realizace záchytných parkovišť P+R
 • došlo ke snížení alokace výzvy č. 38 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy na 200 mil. Kč
 • došlo k doplnění nové výzvy č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

 

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 5 platná od 30. 5. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II na 400 mil. Kč a úpravě komplementarit
 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 30 – Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie na 1 000 mil. Kč
 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 31 Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy na 300 mil. Kč

 

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 4 platná od 3. 4. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k posunutí výzvy č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II na 21. 6. 2017

 

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 3 platná od 22. 3. 2017

 • došlo k posunutí výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání na 13. 9. 2017

 

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 2

 • PO 2: přidání výzvy č. 40 – Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy; alokace 200 mil. Kč

 

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 1