Pro žadatele

Harmonogram výzev na rok 2016


Harmonogram výzev na rok 2016 – verze č. 10 platná od 10. 10. 2017

(aktualizace schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 2 dne 10. 10. 2017)

Provedené změny v harmonogramu:

 • datum ukončení příjmu žádostí o podporu u výzvy č. 16 posunuto na 30. 3. 2018

 

Dřívější verze harmonogramu výzev na rok 2016

Harmonogram výzev na rok 2016 – verze č. 9 platná od 16. 8. 2017

(aktualizace schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 1 dne 15. 8. 2017)

Provedené změny v harmonogramu:

 • navýšení alokace  24. výzvy z 400 mil. Kč na 413 mil. Kč 

 

Harmonogram výzev na rok 2016 – verze č. 8 platná od 6. 6. 2017

(aktualizace schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 4 – per rollam dne 6. 6. 2017 a pro prioritní osu 2 dne 11. 5. 2017)

Provedené změny v harmonogramu:

 • navýšení alokace  20. výzvy z 200 mil. Kč na 300 mil. Kč a navýšení alokace 23. výzvy z 300 mil. Kč na 400 mil. Kč
 • navýšení alokace 13. výzvy z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč

 

Harmonogram výzev na rok 2016 – verze č. 7 platná od 23. 3. 2017

(aktualizace schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 1 dne 23. 3. 2017)

Provedené změny v harmonogramu:

 •  datum ukončení příjmu žádostí o podporu výzev č. 9 a 11 posunuto na 31. 5. 2017

 

Harmonogram výzev na rok 2016 – verze č. 6 platná od 20. 7. 2016

(aktualizace schválena na jednání hlavní Plánovací komise OP PPR dne 20. 7. 2016)

Provedené změny v harmonogramu:

 • navýšena alokace 8. výzvy ze 160 mil. Kč na 400 mil. Kč
 • navýšena alokace 12. výzvy ze 350 mil. Kč na 550 mil. Kč
 • navýšena alokace 13. výzvy ze 300 mil. Kč na 500 mil. Kč
 • navýšena alokace 16. výzvy ze 350 mil. Kč na 600 mil. Kč
 • plánované datum vyhlášení výzvy č. 16 posunuto na 31. 8. 2016
 • plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 16 posunuto na 3. 9. 2016
 • plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 16 posunuto na 31. 10. 2017
 • navýšena alokace 18. výzvy z 250 mil. Kč na 400 mil. Kč
 • plánované datum vyhlášení výzvy č. 20 posunuto na 19. 10. 2016
 • plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 20 posunuto na 21. 11. 2016
 • navýšena alokace 21. výzvy z 160 mil. Kč na 360 mil. Kč
 • plánované datum vyhlášení výzvy č. 21 posunuto na 19. 10. 2016
 • plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 21 posunuto na 21. 11. 2016
 • plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 21 posunuto na 26. 1. 2017
 • navýšena alokace 23. výzvy z 150 mil. Kč na 300 mil. Kč
 • plánované datum vyhlášení výzvy č. 23 posunuto na 29. 9. 2016
 • plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 23 posunuto na 31. 10. 2016
 • plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 23 posunuto na 30. 3. 2017
 • do harmonogramu přidána výzva č. 24 v rámci prioritní osy č. 1
 • do harmonogramu přidána výzva č. 25 v rámci prioritní osy č. 3
 • do harmonogramu přidána výzva č. 26 v rámci prioritní osy č. 1
 • do harmonogramu přidána výzva č. 27 v rámci prioritní osy č. 3

 

Harmonogram výzev na rok 2016 – verze č. 5 platná od 18. 4. 2016

(aktualizace schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 4 dne 18. 4. 2016)

Provedené změny v harmonogramu:

 • ve výzvě č. 19 nebude podporováno navýšení kapacit základního vzdělávání (viz nová výzva č. 23)
 • datum ukončení příjmu žádostí v rámci 19. výzvy posunuto na 22. 9. 2016
 • u výzvy č. 22 došlo ke změně druhu výzvy na průběžnou výzvu
 • u výzvy č. 22 je plánované datum vyhlášení výzvy posunuto na září 2016
 • zahájení příjmu žádostí o podporu u výzvy č. 22 posunuto na říjen 2016
 • ukončení příjmu žádostí o podporu u výzvy č. 22 posunuto na prosinec 2017
 • byla doplněna výzva č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze (kolová)

 

Harmonogram výzev na rok 2016 – verze č. 4 platná od 6. 4. 2016

(aktualizace schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 1 dne 6. 4. 2016)

Provedené změny v harmonogramu:

 • u výzvy č. 8 opraven název na „Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi“
 • navýšena alokace 8. výzvy ze 110 mil. Kč na 160 mil. Kč
 • datum ukončení příjmu žádostí v rámci 8. výzvy posunuto na 31. 3. 2017
 • navýšena alokace 9. výzvy ze 110 mil. Kč na 300 mil. Kč
 • datum zahájení příjmu žádostí o podporu do 11. výzvy posunuto na 6. 6. 2016
 • datum ukončení příjmu žádostí v rámci 9. výzvy posunuto na 31. 3. 2017
 • navýšena alokace 11. výzvy ze 110 mil. Kč na 300 mil. Kč
 • datum zahájení příjmu žádostí o podporu do 11. výzvy posunuto na 6. 6. 2016
 • datum ukončení příjmu žádostí v rámci 11. výzvy posunuto na 31. 3. 2017

 

Harmonogram výzev na rok 2016 – verze č. 3 platná od 9. 3. 2016

(aktualizace schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 2 dne 9. 3. 2016)

Provedené změny v harmonogramu:

 • u výzev č. 14 a č. 15 změněno datum zahájení výzvy z 4. 4. na 6. 4. 2016
 • datum ukončení příjmu žádostí v rámci 14. výzvy změněno z 31. 12. na 30. 12. 2016
 • datum ukončení příjmu žádostí v rámci 15. výzvy změněno z 29. 4. na 28. 4. 2016
 • navýšena alokace 14. výzvy ze 180 mil. Kč na 300 mil. Kč
 • došlo k zúžení oprávněných žadatelů u výzvy č. 14 a č. 15

 

Harmonogram výzev na rok 2016 – verze č. 2 platná od 19. 2. 2016

(aktualizace schválena na jednání hlavní Plánovací komise – per rollam dne  19. 2. 2016)

 • datum ukončení příjmu žádostí v rámci 8. výzvy změněno z 31. 12.2016 na 21. 12. 2016
 • plánované datum vyhlášení výzvy č. 9 posunuto z 1. 5. 2016 na 4. 5. 2016
 • datum ukončení příjmu žádostí v rámci 9. výzvy změněno z 31. 12.2016 na 21. 12. 2016
 • plánované datum vyhlášení výzvy č. 11 posunuto z 1. 5. 2016 na 4. 5. 2016
 • datum ukončení příjmu žádostí v rámci 11. výzvy změněno z 31. 12.2016 na 21. 12. 2016
 • došlo k zúžení oprávněných žadatelů u výzvy č. 13
 • navýšena alokace 15. výzvy ze 100 mil. Kč na 300 mil. Kč
 • upraveno věcné zaměření výzvy č. 15 (odebrána aktivita Preference povrchové městské veřejné dopravy)
 • upraveno věcné zaměření výzvy č. 16 (doplněna aktivita Preference povrchové městské veřejné dopravy)
 • upraven název výzev č. 17 a č. 18
 • datum ukončení příjmu žádostí v rámci 18.  výzvy změněno na 23. 6. 2016
 • navýšena alokace 19. výzvy ze 200 mil. Kč na 340 mil. Kč
 • plánované datum vyhlášení výzvy č. 19 posunuto na 11. 5. 2016
 • plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 19 posunuto na 13. 6. 2016
 • navýšena alokace 21. výzvy na 160 mil. Kč
 • plánované datum vyhlášení výzvy č. 21 posunuto na 5. 10. 2016
 • plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 21 posunuto na 7. 11. 2016
 • navýšena alokace 22. výzvy na 125 mil. Kč

 

Harmonogram výzev na rok 2016