Bulletin

V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce. Více informací naleznete v Rozhodnutí ředitele evropských fondů, které je uloženo na stránce výzvy č. 61 v sekci dokumenty.   ***   

Výzvy


27.3.2022

Výzva č. 61 – Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti


Rozhodnutí ředitele evropských fondů č. 8/2021 - možnost čerpat rezervu na stavební práce

12.1.2022

Výzva č. 59 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III


Metodický dopis č. 9/2021 - Výjimka z povinnosti zahájit realizaci projektu ve výzvě č. 59 nejpozději do 6 měsíců od schválení projektů ZHMP