Výzvy

Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:14.9.2020
Zahájení příjmu žádostí:15.10.2020
Ukončení příjmu žádostí:14.2.2021
Celková alokace:150 mil. Kč
Alokace na váš projekt:0,6 - 15 mil. Kč

Informace:

Dne 4. 5. 2021 byla u projektů předložených ve výzvě č. 48 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“.

10 žádostí o podporu v objemu 15 866 476,08 Kč nepostoupilo do fáze věcného hodnocení – 9 žádostí o podporu ze skupiny aktivit A v objemu 14 282 355,08 Kč bylo v rámci formálního hodnocení vyřazeno a 1 žádost o podporu ze skupiny aktivit B v objemu 1 584 121 Kč byla stažena.

Zbývajících 125 žádostí o podporu v objemu 226 748 605 Kč je nyní ve fázi věcného hodnocení.

Skupina aktivit A – 90 projektů v objemu 169 158 894,11 Kč

Skupina aktivit B – 31projektů v objemu 53 590 157,89 Kč

Skupina aktivit C – 4 projekty v objemu 3 999 553 Kč


Dne 15. 2. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Celkem bylo předloženo 135 žádostí o podporu v objemu 242 615 081,08 Kč, z toho:

Skupina aktivit A – 99 projektů v objemu 183,44 mil. Kč

Skupina aktivit B – 32 projektů v objemu 55,17 mil. Kč

Skupina aktivit C – 4 projekty v objemu 4 mil. Kč

Předložené žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí.


Rada hl. m. Prahy schválila dne 14. 9. 2020 vyhlášení výzvy č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Výzva je zacílena na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách. Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP. Konzultace projektových záměrů probíhají od 15. 9. 2020 do 8. 2. 2021.


Text výzvy č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III


Povinné přílohy žádosti o podporu (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):


Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty (tj. příloha je obsahově či jinak relevantní):

 • Projektová dokumentace
 • Rozpočet stavebních výdajů projektu
 • Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty – dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele (pokud nedojde k validaci přes IČ v MS2014+)

Kritéria pro hodnocení projektů:


V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:


Časté dotazy:

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu, tedy Studie proveditelnosti a CBA, jsou přílohy, u nichž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.


Semináře pro žadatele

Z důvodu aktuální situace, kdy není možné konání seminářů, jsou k dispozici prezentace ke stažení:

1) Prezentace výzvy č. 48

2) Příprava žádosti a výběrový proces

3) Pravidla pro realizaci projektů

4) Finanční řízení projektů


Poradíme Vám s touto výzvou

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu Více ...
  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu Více ...
  Jan Ryšavý
  Projektový manažer
  jan.rysavy@praha.eu Více ...
  Pavla Netolická
  Projektová manažerka
  pavla.netolicka@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


15.7.2020

Seminář pro příjemce výzvy č. 51. výzvy a 52. výzvy (PO4) – termín 15. 7. 2020 v čase 13:00 – 16:00


Seminář je určen pro příjemce 51. výzvy a 52. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů na max. 20 míst, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně jednoho zástupce. Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů,

15.7.2020

Seminář pro příjemce výzvy č. 51. výzvy a 52. výzvy (PO4) – termín 15. 7. 2020 v čase 9:00 – 12:00


Seminář je určen pro příjemce 51. výzvy a 52. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů na max. 20 míst, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně jednoho zástupce. Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů,