Výzvy

Výzva č. 46 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudoběSpecifický cíl
SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:18.2.2020
Zahájení příjmu žádostí:19.3.2020
Ukončení příjmu žádostí:23.6.2021
Celková alokace:322,35 mil. Kč
Alokace na váš projekt:0,5 - 50 mil. Kč

Informace:

Dne 23. 6. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu v této výzvě. Celkem bylo předloženo 52 žádostí o podporu v objemu 374,26 mil. Kč. Bližší informaci o počtu a alokaci předložených žádostí v jednotlivých podporovaných aktivitách naleznete ZDE.


Rada hl. m. Prahy schválila dne 17. 2. 2020 vyhlášení výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.

Tato výzva je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další. Konzultace projektových záměrů probíhají od 18. 2. 2020 do 23. 6. 2021.

Text výzvy č. 46 – platný od 21.2.2022

Text výzvy č. 46 – platný od 30.11.2020

Text výzvy č. 46 – platný do 29.11.2020


Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

Metodika zpracování Studie proveditelnosti – verze platná od 10. 12. 2020

Metodika zpracování Studie proveditelnosti – verze platná do 9. 12. 2020

Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele

Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria pro věcné hodnocení pro aktivity 3.1.1 a 3.1.2

Kritéria pro věcné hodnocení pro aktivity 3.1.3

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu, tedy Studie proveditelnosti a CBA, jsou přílohy, u nichž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

Seminář pro žadatele

Řídící orgán připravil pro příjemce prezentace k úspěšné realizaci projektu:

01_ Pravidla programu _KB

02_Indikátory_OP

03_Finanční řízení projektu_RM

04_Nástroje monitorování_OP

05_Veřejné zakázky_JH


Poradíme Vám s touto výzvou

  Soukromý: Petra Altmannová
  Projektová manažerka
  petra.altmannova@praha.eu Více ...
  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas