Výzvy

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Výzva č. 47 – Podpora komunitního života

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudoběSpecifický cíl
SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:18.2.2020
Zahájení příjmu žádostí:19.3.2020
Ukončení příjmu žádostí:18.6.2020
Celková alokace:139 235 000 Kč
Alokace na váš projekt:1-4,5 mil. Kč

Informace:

Rada hl. m. Prahy schválila dne 17. 2. 2020 vyhlášení výzvy č. 47 Podpora komunitního života.

Tato výzva je zaměřena na posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci. V rámci výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života. Konzultace projektových záměrů probíhají od 18. 2. 2020 do 18. 6. 2020.

Text výzvy č. 47_platný od 13.4.2021

Text výzvy č. 47_platný od 7.4.2020

Text výzvy č. 47_platný do 6.4.2020


Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

Charakteristika realizačního týmu projektu

Harmonogram realizace projektu

Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele

 

Nepovinné přílohy žádosti o podporu:

Klíčové aktivity

Komplementarity

 

Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria pro věcné hodnocení

 

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

 

Seminář pro žadatele

Řídící orgán připravil pro příjemce prezentace k úspěšné realizaci projektu:

01_Pravidla programu_OP

02_Indikátory_IV

03_Finanční řízení projektu_RM

04_ZoR_ŽoP_JH


Poradíme Vám s touto výzvou

  Soukromý: Petra Altmannová
  Projektová manažerka
  petra.altmannova@praha.eu Více ...
  Soukromý: Ludmila Hrudková
  Projektová manažerka
  ludmila.hrudkova@praha.eu Více ...
  Soukromý: Blanka Kučerová
  Projektová manažerka
  blanka.kucerova@praha.eu Více ...
  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu Více ...
  Karolína Špačková
  Projektová manažerka
  karolina.spackova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas