Semináře

Seminář pro žadatele k výzvám č. 25 a 27 Operačního programu Praha – pól růstu ČR – 9:00

Výzva: Výzva č. 25 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
Výzva č. 27 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
Informace:

Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvě č. 25, ve specifickém cíli 3.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť, a ve výzvě č. 27 ve specifickém cíli 3.1 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.


Program:
8:30 Registrace účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:10 Zaměření výzev č. 25 a 27
9:50 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces
10:35 Pravidla pro realizaci projektů
10:45 Finanční řízení projektů
11:15 Vyplňování žádosti o podporu v ISKP14+
11:45 Otázky a odpovědi
12:00 Ukončení semináře

 
Prezentace: Obecný úvod
Výzva č. 27
Výzva č. 25
Příprava žádosti a výběrový proces
Pravidla pro realizaci projektu
Finanční řízení projektu
IS KP14+
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:21.11.2016 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

Výzva č. 25 – podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

Výzva č. 27 – podpora vzniku azylového domu, nízkoprahových denních center, zázemí pro terénní programy, kontaktního centra a zařízení krizové pomoci v pobytové formě, vznik a rozvoj kulturně komunitních center a vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení

Cílové skupiny:

Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené (např.: osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci aj.). Kompletní výčet podporovaných cílových skupin je specifikován v textu jednotlivých výzev.

Typy příjemců:

Výzva č. 25 - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
- Nestátní neziskové organizace
- Veřejné instituce
- Podnikatelské subjekty

Výzva č. 27 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
- Nestátní neziskové organizace
- Veřejné instituce

Kapacita:40
Obsazeno:40

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Monika Ettlerová
  Projektová manažerka
  monika.ettlerova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.