Výsledky vyhledávání: "čeština "

 • Čeština jako druhý jazyk pro děti s OMJ v MŠ Tyršovka

  Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

  více...
 • Čeština na druhou!

  Projekt se bude věnovat vzdělávání dvou cílových skupin – dvojjazyčným asistentům pedagoga a specialistům na výuku češtiny jako druhého jazyka. Oběma cílovým skupinám nabídneme ucelený vzdělávací program (VP, rozsah 63, resp. 70 vyučovacích hodin), součástí bude praxe a spolupráce se školami. Na VP budou navazovat další semináře, metodická podpora, webová

  více...
 • materska-skola-kosi-hnizdo-praha-slivenec

  Mateřská škola – Kosí hnízdo Praha-Slivenec

  Cílem projektu bylo primárně povzbudit pokrok u dětí, pro něž čeština není mateřským jazykem. Díky projektu ve školce pracovala dvojjazyčná asistentka, která se soustředila na podporu a zlepšení vzájemné komunikace mezi pedagogem a dětmi nebo logopedické prevenci, ale i komunikaci s rodiči pro pochopení chodu školky. Více zde» CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001866

  více...
 • Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka

  Projekt reaguje na neutěšenou situaci v oblasti vzdělávání učitelů češtiny jako druhého jazyka. Školy se potýkají jak s nedostatkem kvalifikovaných učitelů/lektorů, tak i s nejasnou koncepcí toho, co je výukovým obsahem předmětu čeština jako druhý jazyk včetně absence kvalitních didaktických materiálů a učebnic. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání učitelů

  více...
 • Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP.

  Cílem projektu je zvýšení proinkluzivnosti v IMSP prostřednictvím personální podpory, projektové výuky a komunitních aktivit. Podpora je cílena především na děti, jejichž mateřským jazykem není ani čeština ani angličtina, ve které výuka probíhá, na MŠ i ZŠ je takových dětí min. 6. Cíl reflektuje společnou analýzu oblastí rozvoje IMSP pro

  více...