Mapa projektů

Mateřská škola – Kosí hnízdo Praha-Slivenec

Cílem projektu bylo primárně povzbudit pokrok u dětí, pro něž čeština není mateřským jazykem. Díky projektu ve školce pracovala dvojjazyčná asistentka, která se soustředila na podporu a zlepšení vzájemné komunikace mezi pedagogem a dětmi nebo logopedické prevenci, ale i komunikaci s rodiči pro pochopení chodu školky. Více zde»

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001866