Semináře

ZRUŠENO – Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 46 – 17. 3. 2020, 9:00

Výzva: Výzva č. 46 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 46 vyhlášené v rámci prioritní osy 3. Výzva je zaměřena na podporu vzniku a rozvoje sociálních služeb, rovněž je podporován vznik  kulturně komunitních center (skupina aktivit B) a vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení (skupina aktivit C).
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:17.3.2020 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
01_Prezentace-výzvy-č.-46.pptx
02_Příprava-žádosti-a-výběrový-proces.pptx
03_Pravidla-pro-realizaci-ERDF-projektů.pptx
04_Finanční-řízení-ERDF-projektů.pptx
Podporované aktivity:

- podpora sociálních služeb (skupina aktivit A),
- podpora aktivizace komunitního života (skupina aktivit B),
- podpora sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení (skupina aktivit C).

Cílové skupiny:

Skupiny aktivit A a B:
- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou
- děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
- senioři
- osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny (nikoli rodiny s dětmi)
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
- osoby závislé a ohrožené závislostmi
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
- osoby po (ve) výkonu trestu

Skupina aktivit C:
Ve skupině aktivit C jsou podporovány tyto osoby v bytové nouzi a / nebo osoby, které vynakládají na bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů.

Typy příjemců:

Nestátní neziskové organizace
Veřejné instituce

Kapacita:45
Obsazeno:45

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Petra Altmannová
  Projektová manažerka
  petra.altmannova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Ludmila Hrudková
  Projektová manažerka
  ludmila.hrudkova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Blanka Kučerová
  Projektová manažerka
  blanka.kucerova@praha.eu
  Více ...

  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu
  Více ...

  Karolina Špačková
  Projektová manažerka
  karolina.spackova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.