Nezařazené

29. 9. 2016 Další evropské finance pro Prahu jsou připraveny

Rada hl. města Prahy odsouhlasila ke dni 29. 9. 2016 vyhlášení dalších výzev v Operačním programu Praha – pól růstu ČR. Tentokrát budou finance směřovány do „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ a do „Podpory transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe“, dále do „Vzdělání a vzdělanosti a podpory zaměstnanosti“, „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“ a také do „Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze“.

 V rámci „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ schválili radní vyhlášení výzvy s cílem „Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let“, která nabízí žadatelům možnost čerpaní částky 300 mil. Kč na realizaci „Individuálních projektů“. V této oblasti byla dále odsouhlasena výzva, jejímž cílem je „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“ a ve které je alokováno 125 mil. Kč.  Oprávněnými žadateli jsou v případě prvního cíle hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy a základní školy se sídlem v hl. m. Praze, v případě druhého cíle hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy a organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

„Jsem ráda, že v rámci našeho Operačního programu Praha – pól růstu ČR máme možnost vyhlásit také výzvu, která může přispět k rovným příležitostem žen a mužů v zaměstnání a to zejména při sladění pracovního a soukromého život, ale i k zamezení platové nerovnosti, kdy za stejnou práci a stejný výkon nemají ženy stejné finanční ohodnocení jako muži. V těchto společenských tématech máme v České republice obecně rezervy a náš program nabízí možnost realizovat projekty, které povedou k nápravě této disharmonie,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Odbor evropských fondů MHMP dále vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o podporu v oblasti „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“. Přijímány budou projekty cílené na dosažení „Vyšší míry mezisektorové spolupráce stimulované regionální samosprávou“. V této výzvě je pro žadatele připraveno 400 mil. Kč.

„Posilování výzkumu, technologický rozvoj a podpora inovací jsou v současném světě nutné pro konkurenceschopnost, jak celé Evropy, tak i našeho národního hospodářství. Praha má v současnosti opravdu jedinečné možnosti využít finančních zdrojů, které v budoucnu už nemusí být v tomto rozsahu k dispozici, proto apelujeme na žadatele, aby neváhali a předkládali svoje projekty,“ doplnil Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.

Nové výzvy jsou vyhlášeny od 29. 9. 2016 a samotný příjem žádostí pak bude zahájen 31. 10. 2016.

Videa