Tiskové zprávy

23. 8. 2016 Evropské dotace pomohou pražským rodičům zpět do zaměstnání

Operační program Praha – pól růstu ČR umožňuje v tomto roce provést investice i do předškolní péče a tím pražským rodičům usnadní návrat do jejich zaměstnání. První smlouvy s žadateli o tento typ dotace jsou již podepsány.

Na konci minulého roku podali žadatelé, zejména zástupci organizací zřizovaných městskými částmi Prahy 3, 4 a 9, projekty do takzvané výzvy číslo 3 tohoto Operačního programu, která má za cíl „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“.  Na odbor evropských fondů bylo předloženo devět žádostí o podporu v celkové výši téměř 40 mil. korun, které po odborném vyhodnocení schválilo 16. června 2016 Zastupitelstvo hlavního města Prahy. S těmito příjemci jsou již nyní uzavřeny platné smlouvy o financování, přičemž šest projektů je již od začátku letošního roku v plné realizaci.

„Na území metropole dochází tímto ke vzniku nových kapacit pro předškolní péči nebo k transformaci stávajících provozů a zařízení na dětské skupiny v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., což je velice pozitivní zejména pro pražské rodiče dětí do tří let věku. Ti se mohou mnohem snadněji vrátit do svého zaměstnání, protože ví, že bude o jejich děti profesionálně postaráno,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

V městských částech Prahy 3, 4 a 9, kam nyní na základě podaných a schválených žádostí finance míří, bude možné transformovat původní zařízení pro předškolní péči na 13 dětských skupin s celkovou kapacitou více než 220 míst. Šest dětských skupin je již v denním provozu dokonce od ledna 2016.

„Za každým projektem je ze strany žadatelů velký kus práce a také finální uzavření každé smlouvy vyžaduje vysoce profesionální přístup a součinnost pracovníků odboru evropských fondů. Jsem rád, že žadatelé na území metropole využili možnosti získat tyto finance a rád bych připomenul, že náš odbor je i pro další výzvy z Operačního programu Praha – pól růstu ČR připraven všem žadatelům

poskytovat odbornou pomoc, aby jejich projekty mohly být schváleny,“ doplnil Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů.

Informace o Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR najdou zájemci na: www.prahafondy.eu

Videa