Pro média

14. 2. 2017 Praha má Protikorupční strategii pro období 2017-2019

Rada hlavního města Prahy dnes schválila Protikorupční strategii pro období 2017–2019. Konkrétní opatření budou postupně aplikována nejen na magistrátu, ale i v příspěvkových organizacích a městských firmách. Schválení protikorupční strategie je také jednou ze zásadních podmínek stanovených Evropskou komisí pro čerpání strukturálních a investičních fondů Evropské unie.

TZ – Protikorupční strategie

Videa