Výzvy

Výzva č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovacíSpecifický cíl
SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:19.11.2019
Zahájení příjmu žádostí:20.12.2019
Ukončení příjmu žádostí:24.6.2020
Celková alokace:400 mil. Kč
Alokace na váš projekt:dotace na projekt je poskytována ve výši 1 - 150 mil. Kč

Informace:

Aktuální informace k 16.04.2021:

U všech projektů, které úspěšně prošly celým procesem hodnocení a výběru projektů, došlo k uzavření Smlouvy o financování.


U projektů předložených ve výzvě č. 55 byla dne 6. 11. ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcného hodnocení a výběru projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 5 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 511 957 955,51 Kč, z toho splnily minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 4 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 243 957 765,51 Kč.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, v současné době probíhá kontrola ex-ante.


Dne 24. 6. 2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu v této výzvě. Do této výzvy bylo předloženo 6 žádostí o podporu v objemu 647 962 575,51 Kč.

Počet žádostí o podporu, které splnily kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí – 5 žádostí v objemu 511 957 955,51 Kč. U těchto projektů probíhá věcné hodnocení.


Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

Vzhledem k délce platnosti vládních opatření ve vztahu ke stále trvající výjimečné situaci týkající se koronavirové nákazy a tudíž uzavření některých veřejných úřadů, jejichž stanoviska jsou nezbytná pro doložení vybraných příloh žádosti o podporu, bude datum ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvy č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV prodlouženo na 24. 6.2020.

Prodloužení výzvy aktuálně projednává dílčí plánovací komise pro prioritní osu 1 OP PPR a je schvalováno Radou hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy zároveň dne 1. června 2020 schválila posunutí data ukončení příjmu žádostí z 3. 6. 2020 na 24. 6. 2020.


Text výzvy č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

 

Vzor Smlouvy o financování

 

Přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

 

Kritéria pro hodnocení projektů:

 

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

 

Řídící orgán zároveň aktualizoval Pokyny k vyplnění veřejné podpory v IS KP14+, které naleznete ZDE.

 

 

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu, tedy Studie proveditelnosti a CBA, jsou přílohy, u nichž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

 


Poradíme Vám s touto výzvou

    Vendula Tylová
    Projektová manažerka
    vendula.tylova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


29.6.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 29. června 2022, 9:00-13:00


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 29. 6. 2022 Čas

12.10.2022

Seminář pro příjemce 48. výzvy (PO 4) Datum konání: 12. října 2022, 9:30-13:30


Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 k výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce – výzva č. 48 (PO4) – termín 12. 10. 2022 Čas