Semináře

Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

Výzva: Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvě č. 38, ve specifickém cíli 3.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Program:
8:45 Registrace účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:05 Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje (MPSV)
9:20 Zaměření 38. výzvy pro prioritní osu 3, specifický cíl 3.2
9:45 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces
10:20 Přestávka
10:35 Pravidla pro realizaci projektů
10:45 Finanční řízení projektů
11:15 IS KP14+
11:45 Otázky a odpovědi
12:00 Ukončení semináře
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:5.3.2018 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
1-Podpora-sociálního-podnikání-v-ČR-pokračuje-MPSV.pdf
2-Výzva-38_3.2.pdf
3-Příprava-žádosti-a-výběrový-proces.pdf
4-Pravidla-pro-realizaci-projektů.pdf
5-Finanční-řízení-projektů.pdf
6-ISKP.pdf
Podporované aktivity:

• vznik sociálních podniků a chráněných pracovišť
• rozvoj sociálních podniků a chráněných pracovišť

Cílové skupiny:

Aktivity zaměřené na podporu sociálních podniků:
• osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
• osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
• příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
• oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
• osoby závislé a ohrožené závislostmi
• osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin
• osoby po (ve) výkonu trestu
• nezaměstnané osoby starší 50 let
• osoby dlouhodobě nezaměstnané (minimálně 6 měsíců)

Aktivity zaměřené na podporu chráněných pracovišť:
• osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných

Typy příjemců:

• Nestátní neziskové organizace

• Veřejné instituce – pouze pro aktivity zaměřené na podporu chráněných pracovišť

• Podnikatelské subjekty – pouze pro aktivity zaměřené na podporu sociálních podniků; oprávněnými žadateli jsou pouze podnikatelské subjekty deklarující naplňování principů sociálního podniku v dokladech o právní subjektivitě, případně v jiných dokumentech definovaných výzvou

Kapacita:45
Obsazeno:45

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Soukromý: Petra Altmannová
  Projektová manažerka
  petra.altmannova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Ludmila Hrudková
  Projektová manažerka
  ludmila.hrudkova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Monika Ettlerová
  Projektová manažerka
  monika.ettlerova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Blanka Kučerová
  Projektová manažerka
  blanka.kucerova@praha.eu
  Více ...

  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu
  Více ...

  Karolína Špačková
  Projektová manažerka
  karolina.spackova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.