Semináře

Seminář pro příjemce – výzva č. 20 (PO4) – termín 25. 7. 2018

Výzva: Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Informace:Seminář je určen pro příjemce OP PPR: 20. výzvy, SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let, Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu. Datum konání: 25. 7. 2018, od 9:00 do 13:00 Místo konání:   Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:25.7.2018 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Dotazy-ze-semináře-pro-příjemce-výzvy-č.-20.pdf
Finanční-řízení-projektu-EFRR.pdf
Indikátory.pdf
Nástroje-monitorování.pdf
Pravidla-programu.pdf
Prezentace-střet-zájmů.pdf
Veřejné-zakázky.pdf
Podporované aktivity:

Dle výzvy č. 20

Cílové skupiny:

Dle výzvy č. 20

Typy příjemců:

Dle výzvy č. 20

Kapacita:40
Obsazeno:17

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Marie Borecká
  Finanční manažerka
  marie.borecka@praha.eu
  Více ...

  Markéta Bulířová
  Finanční administrátorka projektů
  marketa.bulirova@praha.eu
  Více ...

  Radovan Hlavík
  Finanční manažer
  radovan.hlavik@praha.eu
  Více ...

  Martina Koutná
  Finanční manažerka
  martina.koutna@praha.eu
  Více ...

  Stanislav Troníček
  Finanční manažer
  stanislav.tronicek@praha.eu
  Více ...

  Aleš Veselý
  Finanční manažer
  ales.vesely@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Andrea Klikorková
  Finanční manažer
  andrea.klikorkova@praha.eu
  Více ...

  Lucie Ponicová
  Finanční manažer
  lucie.ponicova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář