Semináře

Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 55

Výzva: Výzva č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 55, ve specifickém cíli 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem.
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:15.1.2020 8:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
01_Prezentace-55.-výzvy.pdf
02_Pravidla-pro-realizaci-projektů.pdf
Podporované aktivity:

Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit podpůrné inovační infrastruktury na území hl. m. Prahy, která povede k zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Cílové skupiny:

Provozovatelé podpůrné inovační infrastruktury bez ohledu na právní formu
Podnikatelské subjekty – v případě podnikatelských inkubátorů se jedná o podporu začínajících MSP, které mají charakter znalostně intenzivních firem a které budou zasídleny v podpůrné inovační infrastruktuře.

Typy příjemců:

Hlavní město Praha
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
Organizace pro výzkum a šíření znalostí
Podnikatelské subjekty
Státní podniky

Kapacita:45
Obsazeno:28

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Vít Čaban
  Vedoucí oddělení
  vit.caban@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Michala Kudrličková
  Projektová manažerka
  michala.kudrlickova@praha.eu
  Více ...

  Vendula Tylová
  Programová manažerka
  vendula.tylova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář