Mapa projektů

Na území hlavního města bylo od roku 2014 zrealizováno více než 1 600 projektů Operačního programu Praha – pól růstu ČR, které zvyšují kvalitu života Pražanům i návštěvníkům Prahy.

 

Koncepty Fakulty stavební ČVUT pro Prahu

Díky podpoře z pražského operačního programu se podařilo ověřit několik návrhů (konceptů) vzniklých na půdě ČVUT, u nichž byla provedena jejich praktická demonstrace a otestována použitelnost v reálném prostředí. Jedním z nich byla unikátní městská protihluková stěna, jejíž výška dosahuje pouhých cca 30 cm. Všechny testované koncepty reagovaly na potřeby Prahy jako města s cílem přispět k řešení místních problémů.

CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000377

Společné vzdělávání v základní škole

Prostřednictvím projektů realizovaných na základní škole v Praze 6 se podařilo lépe zapojit do výuky děti s odlišným mateřským jazykem. Podpora mířila i mezi pedagogy, kteří měli možnost zúčastnit se zahraničních stáží, kde načerpali nové zkušenosti ohledně organizace výuky dětí s jazykovou bariérou.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001181
CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001551
CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000066

Ergoteraupetická místnost

Cílem projektu bylo zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání asistivních technologií. Díky podpoře evropských fondů se podařilo vybudovat v Praze 9 nácvikovou místnost, kde si klienti mohou s odbornou podporou vyzkoušet nejrůznější kompenzační pomůcky.

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000877

Modernizace středoškolských učeben

Díky projektu se mohou studenti střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze 10 aktivně zapojit do praktické výuky odborných předmětů. Moderní učebny umožňují žákům sestavovat demonstrační úlohy a provádět ověřující měření.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001020
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000396

Podnikatelský inkubátor H4.0 Art&Digital Lab

Posláním nově vzniklého kreativního inkubátoru H4.0 Art&Digital Lab v holešovické tržnici je podpora inovativních projektů a start-upů, rozvoje myšlenek a produktů kreativních lidí a firem působících v oblasti Art&Digital. Díky podpoře pražského operačního programu tyto služby už využilo 20 začínajících podniků.

CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0000880

Energetické úspory ve veřejném osvětlení

Realizace projektu spočívala v pořízení a výměně 4,5 tisíce svítidel s moderní LED technologií v severovýchodní části Prahy. Nové energeticky úspornější veřejné osvětlení dosahuje úspory energie o 30 %.

CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000622

Modernizace azylových domů

Díky rekonstrukci tří azylových domů na Černém Mostě se zvedla jak kvalita poskytovaných služeb, tak bezpečnost a uživatelský komfort obyvatel dočasných domovů.

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska

Nové komunitní centrum v Praze 8 přináší bývalým vězňům prostor pro odborné poradenství, tréninková místa nebo možnost trávení volného času, místní obyvatelé mají možnost starat se o komunitní zahrádky. Na společných seminářích nebo kulturních akcích dochází k přirozenému zapojení lidí s různou minulostí.

CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001742
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000675
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000162

Nová budova mateřské školy

Cílem projektu bylo řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti v Městské části Praha - Šeberov a umožnit tak jejich rodičům včasný návrat na trh práce a zároveň zajistit těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní vzdělávání. Díky výstavbě nového pavilonu mateřské školy v Hrnčířích vzniklo 25 nových míst pro nejmenší děti.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000667