Semináře

Seminář pro žadatele k výzvě č. 54

Výzva: Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 54 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 54 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Seminář bude probíhat od 9:00 do 12:00 hodin.
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:28.1.2020 8:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Prezentace-V54.pptx
Podporované aktivity:

Podporované aktivity v mateřských školách :
- 1.1 Dvojjazyčný školní asistent
- 2.1 Interkulturní pracovník / Komunitní tlumočník
- 2.2 Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka
- 3.1 Projektová výuka
- 4.1 Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
- 4.2 Stáže pedagogických pracovníků
- 5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
- 5.2 Komunitně osvětová setkávání

Podporované aktivity v základních a středních školách :
- 1.1 Dvojjazyčný školní asistent
- 2.1 Interkulturní pracovník / Komunitní tlumočník
- 2.2 Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka
- 2.3 Doučování dětí s OMJ ve školách
- 3.1 Projektová výuka
- 4.1 Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
- 4.2 Stáže pedagogických pracovníků
- 5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
- 5.2 Komunitně osvětová setkávání
- 5.3 Volnočasový klub

Cílové skupiny:

- Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol dle zákona
- Děti, žáci mateřských, základních a středních škol
- Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem (dále jen dítě s OMJ)

Typy příjemců:

Hlavní město Praha
Městské části hl. m. Prahy
Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Kapacita:45
Obsazeno:37

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Soukromý: Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu
  Více ...

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu
  Více ...

  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu
  Více ...

  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu
  Více ...

  Jan Ryšavý
  Projektový manažer
  jan.rysavy@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář