Semináře

Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 24

Výzva: Výzva č. 24 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvě č. 24, ve specifickém cíli 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou.
Program semináře U jednotlivých bodů programu naleznete ke stažení související prezentace ze semináře.
8:00 Registrace účastníků
8:30 Zahájení semináře
8:35 Zaměření výzvy č. 24
8:55 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces
9:10 Pravidla pro realizaci projektů
9:40 Finanční řízení projektů
10:10 Otázky a odpovědi
10:30 Ukončení semináře
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:26.10.2016 8:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe.
Výzva podporuje přípravu transferu technologií a znalostí z organizací pro výzkum a šíření znalostí do praxe v oblastech, oborech a tématech řešených samosprávou hlavního města Prahy v jí zajišťovaných provozech a službách.

Cílové skupiny:

Organizace pro výzkum a šíření znalostí
Městská samospráva
Podnikatelské subjekty

Typy příjemců:

Organizace pro výzkum a šíření znalostí

Kapacita:50
Obsazeno:34

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Soukromý: Ludmila Hrudková
  Projektová manažerka
  ludmila.hrudkova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Michala Kudrličková
  Projektová manažerka
  michala.kudrlickova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář