Semináře

Seminář pro žadatele k výzvám č. 20, 21 a 23 Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Výzva: Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Výzva č. 21 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Výzva č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvách č. 20, 23 (EFRR) a výzvě č. 21 (ESF):     Specifický cíl 4.1 - EFRR (dopolední blok 9:00 - 12:30) Specifický cíl 4.2 - ESF (odpolední blok 13:00 - 16:30)    
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:3.11.2016 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Velká zasedací síň

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

Podporované aktivity jsou specifikovány v textu jednotlivých výzev.

Cílové skupiny:

Podporované cílové skupiny jsou specifikovány v textu jednotlivých výzev.

Typy příjemců:

VÝZVA Č. 20 MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL
Hl. m Praha
Městské části hl. m. Prahy
MŠ, ZŠ a SŠ se sídlem v hl. m. Praze
Speciální školy (ZŠ a SŠ) se sídlem v hl. m. Praze

VÝZVA Č. 23 NAVÝŠENÍ KAPACIT ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍ INKLUZE
Hl. m Praha
Městské části hl. m. Prahy
Základní školy se sídlem v hl. m. Praze

VÝZVA Č. 21 ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM POSÍLENÍ INKLUZE V MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOSTI
Hl. m Praha
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a MČ hl. m. Prahy
MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ se sídlem v hl. m. Praze
NNO
Veřejné vysoké školy

Kapacita:200
Obsazeno:0

Kontaktní osoby tohoto semináře

Přihlašovací formulář