Semináře

Seminář pro žadatele Cost Benefit Analýza (analýza nákladů a výnosů) – od 13 hodin

Výzva: Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Výzva č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze
Výzva č. 25 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
Výzva č. 27 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
Informace: Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvách č. 20 a 23 vyhlášených v rámci Prioritní osy 4 a ve výzvách č. 25 a 27 vyhlášených v rámci Prioritní osy 3. Tento seminář pro žadatele bude věnován zpracování Cost Benefit Analýzy (relevantní pro projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Seminář je plánován od 13h do 15h.
 
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:24.11.2016 13:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Prezentace-CBA.pptx

Podporované aktivity:

Podporované aktivity jsou specifikovány v textu jednotlivých výzev.

Cílové skupiny:

Podporované cílové skupiny jsou specifikovány v textu jednotlivých výzev.

Typy příjemců:

VÝZVA Č. 20 MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL
Hl. m Praha
Městské části hl. m. Prahy
MŠ, ZŠ a SŠ se sídlem v hl. m. Praze
Speciální školy (ZŠ a SŠ) se sídlem v hl. m. Praze

VÝZVA Č. 23 NAVÝŠENÍ KAPACIT ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍ INKLUZE
Hl. m Praha
Městské části hl. m. Prahy
Základní školy se sídlem v hl. m. Praze

VÝZVA Č. 25 PODPORA VZNIKU A ROZVOJE SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ A CHRÁNĚNÝCH PRACOVIŠŤ
Nestátní neziskové organizace
Veřejné instituce
Podnikatelské subjekty

VÝZVA Č. 27 PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KOMUNITNÍHO ŽIVOTA A SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
Nestátní neziskové organizace
Veřejné instituce

Kapacita:45
Obsazeno:45

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Monika Ettlerová
  Projektová manažerka
  monika.ettlerova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.