Semináře

Seminář pro příjemce výzvy č. 49 (PO4) – termín 29. 6. 2020 v čase 9:00 – 12:00

Výzva: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
Informace:Seminář je určen pro příjemce 49. výzvy, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů na max. 20 míst, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně jednoho zástupce. Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu.
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:29.6.2020 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
01_Prezentace-49.-výzva-dopolední.pdf
02_Prezentace_zpusobilost-nákladů-V49.pdf
03_Zpracování_zor_zop.pdf
Dotazy-a-odpovědi.pdf
Podporované aktivity:

Dle výzvy č. 49

Cílové skupiny:

Dle výzvy č. 49

Typy příjemců:

Dle výzvy č. 49

Kapacita:20
Obsazeno:34

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Kristýna Hulová
  Finanční manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu
  Více ...

  Petra Lišková
  Finanční manažerka
  p.liskova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.