Pro hodnotitele

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Podat přihlášku

K vyhlášené výzvě pro nábor nových hodnotitelů můžete podat přihlášku prostřednictvím portálu IS KP14+