Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v ZŠ Heřmánek

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001389
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na na kombinaci následujících témat - personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Heřmánek Praha, základní škola
Partner:-
Výše schválené podpory:579 802 Kč
Harmonogram:

01.09.2019 -

WWW:http://www.prorodinu.cz/

Projekt je zaměřen na na kombinaci následujících témat – personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.