Realizované projekty

ZŠ Eden – Modernizace učebny přírodních věd

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000869
Zaměření projektu:Projekt ZŠ Eden - Modernizace učebny přírodních věd má za cíl zkvalitnění výuky chemie, fyziky a přírodopisu díky modernizaci učebny, která je nyní k těmto předmětům využívána. Modernizací by tak mělo dojít ke zlepšení prostředí a využívání nových pomůcek pro výuku těchto předmětů a tak i k lepšímu rozvoji v těchto předmětech žáků školy na druhém stupni. Učebna je nyní využívána žáky 2. stupně, a i po modernizaci bude plně využita žáky 5.- 9. třídy v řádu 32 hodin týd
Žadatel:Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035
Partner:
Výše schválené podpory: 2 492 194,00
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 7. 2020

WWW:www.zseden.cz

Projekt ZŠ Eden – Modernizace učebny přírodních věd má za cíl zkvalitnění výuky chemie, fyziky a přírodopisu díky modernizaci učebny, která je nyní k těmto předmětům využívána. Modernizací by tak mělo dojít ke zlepšení prostředí a využívání nových pomůcek pro výuku těchto předmětů a tak i k lepšímu rozvoji v těchto předmětech žáků školy na druhém stupni. Učebna je nyní využívána žáky 2. stupně, a i po modernizaci bude plně využita žáky 5.- 9. třídy v řádu 32 hodin týdně.