Realizované projekty

Zlepšení podmínek zázemí služby sociální rehabilitace v BONA, o.p.s.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002145
Zaměření projektu:Cílem projektu je vytvořit komplexní a provázanou síť podpory pro lidi s duševním onemocněním v lokalitě Prahy 8.
Žadatel:BONA, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory: 3 172 070,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 7. 2021

WWW:www.bona-ops.cz

Cílem projektu je vytvořit komplexní a provázanou síť podpory pro lidi s duševním onemocněním v lokalitě Prahy 8. Žadatel tak pořídí vhodné zázemí a nezbytné vybavení, které umožní těmto lidem důstojné a neformální setkávání i jejich vzájemnou aktivizaci. Zároveň žadatel reaguje na navýšení kapacity služby sociální rehabilitace, resp. Terénního týmu pro Prahu 8, které projektu předchází. Komplexním cílem žadatele je pomoci lidem s duševním onemocněním navrátit se do jejich přirozeného prostředí.