Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole genpor. Františka Peřiny

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001061
Zaměření projektu:Cílem projektu je rozvoj přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků ZŠ genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 a dalších spolupracujících škol. Tohoto cíle bude dosaženo: - vybudováním učebny pro jazykovou výuku včetně práce s digitálními technologiemi, - vybudováním učebny pro výuku přírodních věd včetně práce s digitálními technologiemi, - navázáním a spoluprací s dalšími školami, - zajištěním konektivity - realizací vlastního projektu
Žadatel:Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139, příspěvková organizace
:
Výše schválené podpory:2 049 986 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://www.zs-perina.cz/

Cílem projektu je rozvoj přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků ZŠ genpor. Františka Peřiny Praha – Řepy, Socháňova 1139 a dalších spolupracujících škol. Tohoto cíle bude dosaženo: – vybudováním učebny pro jazykovou výuku včetně práce s digitálními technologiemi, – vybudováním učebny pro výuku přírodních věd včetně práce s digitálními technologiemi, – navázáním a spoluprací s dalšími školami, – zajištěním konektivity – realizací vlastního projektu