Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001045
Zaměření projektu:Předmětem předkládaného projektu je modernizace odborných učeben pro výuku matematiky a výuku cizích jazyků. Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodní vědy a komunikace v cizích jazycích. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. Projekt umožní žadateli být nadále vyhledávanou vzdělávací institucí v rámci Hlavního města Prahy a být konkurenceschopný v porovnání s ostatními školami.
Žadatel:Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
:
Výše schválené podpory:2 373 447 Kč
Harmonogram:

01.10.2019 -

WWW:http://www.gybot.cz

Předmětem předkládaného projektu je modernizace odborných učeben pro výuku matematiky a výuku cizích jazyků. Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodní vědy a komunikace v cizích jazycích. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. Projekt umožní žadateli být nadále vyhledávanou vzdělávací institucí v rámci Hlavního města Prahy a být konkurenceschopný v porovnání s ostatními školami.