Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby – MICHAEL

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000464
Zaměření projektu:Předmětem projektu je modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru. Většina učeben bude pouze vybavena novým, moderním vybavením a učebními pomůckami, které zajistí výrazné zkvalitnění výuky a posílení zájmu žáků o studium. V rámci projektu však budou provedeny také drobné stavební úpravy, kdy bude ze skladovacích prostor vytvořena odborná dílna pro obor Design interiéru.
Žadatel:MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 500 000,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:http://www.skolamichael.cz/cz

Cílem projektu je modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru.