Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000536
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vytvoření kvalitích materiálních podmínek pro pedagogy školy. Výstupem projektu je vybudování jedné stacionární odborné jazykové učebny, modernizace odborné přírodovědné učebny, modernizace odborné učebny polytechniky a doprovodné zajištění vnitřní konektivity školy a rozvoj související ICT infrastruktury.
Žadatel:Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:2 251 102,01 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2018
Datum ukočení projektu: 30. 11. 2018

WWW:www.zskunratice.cz

Cílem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy.