Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 12

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000353
Zaměření projektu:Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Konkrétně se jedná o zajištění provozu dětské skupiny v Praze 12 s celkovou kapacitou 18 dětí, pro děti od 1 do 3 let věku.
Žadatel:Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:5 086 800,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 1. 2020

WWW:http://www.socsluzbymc12.info/oddeleni-pece-o-deti-mladsi-nez-predskolniho-veku/

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.