Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Zahrada jako odpověď

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000554
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání poskytovaného žákům Mateřské školy Sluneční v Uhříněvsi, a to prostřednictvím zlepšení podmínek pro výchovu k udržitelnému rozvoji, podpoře EVVO a polytechnických dovedností. Projekt reaguje na problém nedostatečné úrovně podmínek a vybavení pro výuku v této oblasti. Předmětem projektu je vybudování venkovních učeben řešené komplexní rekonstrukcí zahrady. Projektem bude vytvořena jednotná výchovně-herně-vzdělávací koncepce prostoru.
Žadatel:Mateřská škola Sluneční,Praha 10,Sluneční 1550/20
Partner:-
Výše schválené podpory:2 492 349,42 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:www.msslunecni.cz

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání poskytovaného žákům Mateřské školy Sluneční a to zlepšením podmínek pro výchovu a v oblasti polytechnických dovedností.