Realizované projekty

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 – ZŠ a MŠ Zličín

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001920
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 5 673 946 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 216 (ZŠ) a 195 (MŠ) počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 30 (MŠ), 24 (ZŠ)
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328
Partner:
Výše schválené podpory:2 230 509,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.mczlicin.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 5 673 946 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 216 (ZŠ) a 195 (MŠ) počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 30 (MŠ), 24 (ZŠ)