Realizované projekty

Začleňování a podpora žáků s OMJ II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001630
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitních aktivit a podporu inkluzivního prostředí školy.
Žadatel:International Countryside School - Mateřská škola s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:511 920 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.countrysideschool.cz

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitních aktivit a podporu inkluzivního prostředí školy.