Realizované projekty

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Benešovská

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001376
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:953 704 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.e-msbenesovska.cz/

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.