Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001507
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů. Jeho realizace bude probíhat 10 měsíců.
Žadatel:International Countryside School - Mateřská škola s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:481 302 Kč
Harmonogram:

01.09.2019 -

WWW:www.countrysideschool.cz

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů. Jeho realizace bude probíhat 10 měsíců.