Semináře

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Workshop k aktivitě 4.1.2.2. Rozvoj demokratické kultury ve škole (51. výzva)

Výzva: Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I
Informace:Workshop je zaměřený na přípravu aktivit 4.1.2.2. Rozvoj demokratické kultury ve škole v rámci výzvy č. 51. Náplní workshopu bude vysvětlení zapojení odborného průvodce - specialistu pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, který bude se školou spolupracovat na přípravě, realizaci a vyhodnocení aktivit pro rozvoj aktivit na podporu demokratické kultury ve škole (příklady činností průvodce jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy). A příklady aktivit přispívajících k rozvoji demokratické kultury a klimatu v celé škole (5 oblastí). Workshop se bude konat 24. 4. 2019 od 13:30 do 15:30 - Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201.
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:24.4.2019 13:30
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

Aktivita 4.1.2.2. Rozvoj demokratické kultury ve škole (odborný průvodce a aktivity přispívající k rozvoji demokratické kultury a klimatu v celé škole)

Cílové skupiny:

- děti a žáci mateřských, základních a středních škol
- děti, žáci mateřských, základní a středních škol s odlišným mateřským jazykem
- pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol a školských zařízení – dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání - jedná se např. o lektory volnočasových aktivit, apod.

Typy příjemců:

Hlavní město Praha
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
Vysoké školy
Nestátní neziskové organizace

Kapacita:40
Obsazeno:45

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Soukromý: Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu
  Více ...

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu
  Více ...

  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu
  Více ...

  Kristýna Hulová
  Finanční manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu
  Více ...

  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.