Realizované projekty

Vznik Komunitního centra Vráťa

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001646
Zaměření projektu:Předmětem projektu je rekonstrukce části farního domu Náboženské obce Církve československé husitské (NO CŠSH) v ulici Vratislavova. Jedná se o aktivitu B: vznik kulturně-komunitního centra. Současné stavebně-technické řešení a uspořádání není vhodné pro nové sociálně aktivizační aktivity. Projektem bude celkem podpořeno 110 osob ze tří cílových skupin: rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou, děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci.
Žadatel:Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2 - Vyšehrad
Partner:
Výše schválené podpory: 6 531 703,87 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:https://husite.wixsite.com/vysehrad

Předmětem projektu je rekonstrukce části farního domu Náboženské obce Církve československé husitské (NO CŠSH) v ulici Vratislavova. Jedná se o aktivitu B: vznik kulturně-komunitního centra. Současné stavebně-technické řešení a uspořádání není vhodné pro nové sociálně aktivizační aktivity.