Realizované projekty

Vznik Klubu OA

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000581
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku - nekuřácké restaurace Klub OA. Díky tomuto projektu vzniknou nová pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby se zdravotním postižením, příslušníky etnických menšin, osoby dlouhodobě nezaměstnané). Vznik Klubu OA bude mít dále pozitivní dopad na komunitní život Satalic a přilehlého okolí. Rovněž bude přínosný pro studenty přidružené Obchodní akademie Praha, a to z hlediska stravování a zapojení studentů do aktivit klubu.
Žadatel:Klub OA z.s.
:
Výše schválené podpory:3 117 545 Kč
Harmonogram:

01.09.2016 -

WWW:zatím nevytvořeny

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku – nekuřácké restaurace Klub OA. Díky tomuto projektu vzniknou nová pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby se zdravotním postižením, příslušníky etnických menšin, osoby dlouhodobě nezaměstnané). Vznik Klubu OA bude mít dále pozitivní dopad na komunitní život Satalic a přilehlého okolí. Rovněž bude přínosný pro studenty přidružené Obchodní akademie Praha, a to z hlediska stravování a zapojení studentů do aktivit klubu.